Grafisk id

Heim
 

Multimedia

I dag er det mange kanalar me kan informera igjennom. Internettside, facebook, twitter, mobiltelefon og mykje anna. Me er på plass i alle kanalar.

 

Me kan levera alt frå det teknisk til innhold og uttrykk. Uansett kva kanal du ynskjer å benytta skal me bidra til at alt fungerer for både fingrane som skal trykka, augene som skal sjå og at det gir dei reaksjonane me ynskjer.