Grafisk id

Heim
 

Grafisk utforming

Dersom du sjølv har eit manus og ei skisse til ein brosjyre, ein faktura, ei bok eller anna, så skal me ta ansvar for at alt blir korrekt og at det ser ordentligt ut. Alt som skal trykkast på eit eller anna.

 

Alt ein brukar til å kommunisera eit eller anna skal både vera rett i innhold og sjå korrekt ut. Der er ikkje det same kor store margar ein har i boka, kor stor font ein vel, kor store overskrifter, kor stor linjeavstand, kva ein faktura skal innehalda og mykje meir. Me er fagfolk innan dette området!