Grafisk id

Heim
 

Design

Klart det betyr noko korleis noko ser ut. Det skal vera med å styrka budskapet overfor målgruppa og byggja opp under det ein ynskjer å fortelja.

 

Valg av fargar, bilder, innramming, grafiske elementer og mykje anna er avgjerande om me får dette rette inntrykket av det me ser, og om avsendaren oppnår det han ynskjer.